صفحه آرشیو

کرونا در کودکان

کرونا ویروس در بارداری باردار شدن یک شرایط خاص در دوران زندگی هر زنی به شمار می رود و این روند می تواند برای هر زن بارداری یک دوران شیرین حتی با سختی های فراوان باشد، زیرا انتظار فرزند تسکینی بر رنج های حاملگی است. در شرایط فعلی با شیوع بیماری کرونا در دنیا، مادران باردار دچار نگرانی هایی شده…
ادامه مطلب ...