صفحه آرشیو

چطور پسر دار شویم

جنسیت جنین در بارداری هر یک از تخمک هائی که از تخمدان هر خانم بالغ در هر ماه تولید و آزاد می گردد، دارای یک کروموزوم X می باشد. در صورتی که نصف اسپرم های مرد (اسپرماتوزوئیدها) دارای کروموزوم X و نصف دیگر دارای کروموزوم Y می باشند. حال اگر اسپرمی که دارای کروموزوم X است، تخمک را که دارای…
ادامه مطلب ...