صفحه آرشیو

پیتوسین

همه ما صحنه های زایمان را در فیلم ها و سریال های تلویزیونی دیده ایم که کیسه آب مادر ناگهان پاره می شود، سریع به بیمارستان می رود و پنج دقیقه بعد نوزاد شیرینش به دنیا می آید. این سناریو برای یک نمایش خوب است. اما در زندگی واقعی به ندرت رخ می دهد. در حقیقت از هر 5 زایمان 1 مورد به القا یا تحریک…
ادامه مطلب ...