صفحه آرشیو

وظایف مرد در زندگی مشترک از نظر اسلام

زندگی مشترک معامله نیست بلکه یک تبادل است. یعنی اگر محبتی به همسر خود می‌کنیم، نباید فورا منتظر پاسخ باشیم یا دقیقا معادل آن را طلب کنیم. چرا که اگر این خواسته برآورده نشود و این توقع ما بی پاسخ مانده باشد، منجر به مشاجره و همچنین دلسرد شدن از زندگی خواهد شد. متاسفانه برخی از مردان با وظایف و…
ادامه مطلب ...