صفحه آرشیو

هوش اخلاقی کودکان

هوش اخلاقی، توانایی درک درست از نادرست است. این عبارت به معنای برخوردار بودن از عقاید اخلاقی راسخ و قوی و عمل کردن به آنهاست، به گونه ای که فرد به شیوه ای صحیح و محترمانه رفتار کند. این استعداد فوق العاده در بردارنده ابعادی ضروری از زندگی از جمله توانایی تشخیص رنج افراد و خودداری از رفتار ظالمانه…
ادامه مطلب ...