صفحه آرشیو

نتیجه تست بارداری منفی

تست بارداری منفی اگر یک دوره قاعدگی عقب بیفتد ولی نتیجه تست بارداری منفی باشد، ممکن است فرد دچار سردرگمی شود و یک سری سوال ذهن او را مشغول کند. آیا باردار هستم؟ اگر نه، پس چرا عادت ماهانه نشده ام؟ عوامل مختلفی از جمله نتیجه منفی کاذب موجب عقب افتادن یک دوره قاعدگی و باردار نشدن فرد می شود،…
ادامه مطلب ...