صفحه آرشیو

شرایط وی بک

زایمان وی بک داشتن سابقه جراحی سزارین به خودی خود به معنای انجام دوباره آن نیست. در این مطلب حقایقی در مورد زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC) وجود دارد که به مادران در انتخاب گزینه های زایمان کمک می کند. آیا قبلا زایمان سزارین انجام داده اید، اما می خواهید زایمان طبیعی را در آینده تجربه کنید؟…
ادامه مطلب ...