صفحه آرشیو

سیستیک فیبروزیس

بیماری های مزمن در کودکان برخی از کودکان به بیماری های مزمن مبتلا هستند. این نوع بیماری ممکن است بلند مدت باشد و گاهی تا آخر عمر، فرد را درگیر کند. علت بیماری مزمن معمولاً ژنتیک، عوامل محیطی یا گاهی ترکیبی از هر دو است. استعمال دخانیات و یا مصرف الکل والدین، می تواند بر سلامت نوزاد تأثیر بگذارد.…
ادامه مطلب ...