صفحه آرشیو

سونوگرافی داخل رحمی

تلقیح داخل رحمی لقاح داخل رحمی اسپرم که به روش Intrauterine Insemination معروف است، به اختصار IUI گفته می شود. این روش یکی از انواع درمان های ناباروری است که در آن اسپرم به داخل رحم تزریق می شود. هدف اصلی این روش، افزایش تعداد اسپرم هایی است که به لوله های فالوپ می رسند و طبیعی است که این…
ادامه مطلب ...