صفحه آرشیو

سن آموزش نقاشی

سن نقاشی کودک چه زمانی و چگونه آن را توسعه می دهد؟ تلاش های اولیه کودک نوپا برای نوشتن، شاید به نظر مهم نیاید، او سعی می کند خطوطی را بکشد یا اینکه کلماتی را بنویسد، همه این موارد به او کمک می کند تا بتواند آمادگی آموزش را پیدا کند. بسیاری از بچه ها می توانند یک بسته مداد رنگی را با رنگ های…
ادامه مطلب ...