صفحه آرشیو

سقط جنین

فوکوملیا چیست فوکوملیا نوعی ناهنجاری بدو تولد است که موجب کوتاهی اندام های فوقانی و تحتانی می شود. اگر این بیماری هر چهار اندام را درگیر کند، به آن تترا (چهار) فوکوملیا می گویند. اعضای تحت تاثیر این بیماری یا از دست می روند یا به دلیل عدم رشد استخوان ها کوتاه می شوند. در برخی موارد اندام کودکان…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان