صفحه آرشیو

دروغ

تقریباً صد در صد مطمئن باشید که نوجوان شما در مورد چیزی به شما دروغ گفته یا خواهد گفت. اولین نکته مهمی که در مورد دروغگویی نوجوانان وجود دارد این است که نباید در این مورد خودتان را گول بزنید. این حقیقت است که نوجوانان دروغ می گویند. علاوه بر این، والدین همیشه در تشخیص دروغ گویی نوجوانشان خوب عمل نمی…
ادامه مطلب ...