صفحه آرشیو

درمان گیاهی انسداد لوله های رحمی

انسداد لوله های رحم برای باردار شدن قسمت های زیادی از بدن باید به درستی کار کنند. تخمدان ها باید هر ماه تخمک تولید کنند، که این فرآیند تخمک گذاری نامیده می شود، رحم باید وضعیت مناسبی داشته باشد و لوله های رحمی باز باشند. اگر هر یک از این قسمت های مهم درست عمل نکند، ممکن است در روند بارداری…
ادامه مطلب ...