صفحه آرشیو

خونریزی بخیه سزارین

خونریزی پس از زایمان سزارین، بخشی طبیعی از روند بهبود است. پس از زایمان مخاط، خون و بافت بارداری از طریق واژن از بدن خارج می شود، این ماده لوشیا نامیده می شود. لوشیا ممکن است تا 6 هفته پس از زایمان وجود داشته باشد، اما با گذشت زمان از رنگ و مقدار آن کاسته می شود. همچنین ممکن است در محل برش زایمان…
ادامه مطلب ...