صفحه آرشیو

حاملگی خارج رحمی

تاخیر در چرخه قاعدگی تست بارداری منفی و تاخیر در چرخه قاعدگی – بخش اول دلایل نادر نتیجه منفی کاذب در موارد نادر حاملگی خارج رحمی می تواند منجر به نتیجه منفی کاذب تست بارداری شود. این عارضه زمانی اتفاق می افتد که جنین در جایی خارج از رحم ، معمولا در لوله های فالوپ لانه گزینی کند. حاملگی خارج…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان