صفحه آرشیو

تلقيح داخل رحم (iui)

شانس دوقلوزایی واقعیت این است که بارداری چندقلویی برای مادر و نوزادان خطراتی به همراه دارد. هدف پزشک، باردار شدن شما و به دنیا آوردن یک نوزاد سالم است. نرخ کلی - دوقلوها 3.35 درصد - دوقلوهای همسان 0.45 درصد - سه قلو و چندقلو 0.1 درصد با درمان های باروری - دوقلوهای همسان 0.95 درصد -…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان