صفحه آرشیو

تسکین درد زایمان سزارین

روش های کاهش درد زایمان – بخش اول تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) تعریف: در روش TENS الکترودها روی پوست قرار می گیرند و پالس های الکتریکی با ولتاژ پایین را ایجاد می کنند. اعتقاد بر این است که پالس ها مسیرهای عصبی به رحم و دهانه رحم را تحریک کرده و درد را تسکین می دهند. تحریک الکتریکی عصب از…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان