صفحه آرشیو

بازی با نوزاد

فعالیت های شناختی برای نوزادان می تواند توانایی آن ها را در تفکر، برقراری ارتباط و تجزیه و تحلیل تقویت کند. رشد شناختی نوزاد زمانی اتفاق می افتد که با محیط خود تعامل داشته باشد. هر تعامل باعث ایجاد اتصالات عصبی جدید در مغز می شود. در نوزادان، رشد شناختی زمانی دیده می شود که آن ها کنجکاو شوند و با…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان