صفحه آرشیو

ایمن سازی خانه برای کودکان

ایمن سازی خانه برای کودک نوزاد شما کنجکاو است و شما نمی توانید این موضوع را سرکوب کنید. با پوشاندن بخش های خطرناک خانه می توانید ایمنی لازم را در خانه ایجاد کنید. زمانی که کودک شما شروع به چهار دست و پا رفتن در خانه می کند به هر گوشه ای سرک می کشد، طبیعی است که او دوست دارد تا در هر جایی کنکاش…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان