صفحه آرشیو

ایا ویروس کرونا حتما کشنده است

طبقه بندی کرونا بیماران را می توان با توجه به شدت عفونت تنفسی به انواع خفیف، متوسط یا شدید طبقه بندی کرد. مقیاس CURB (گیجی، اوره، نرخ تنفس، فشار خون) می تواند به ما در ارزیابی شدت عفونت تنفسی کمک کند و نیاز بیمار به مراقبت های ویژه را می توان با معیارهای استاندارد ارزیابی کرد (اقتباس شده از انجمن…
ادامه مطلب ...