صفحه آرشیو

اپیدورال زایمان

زایمان طبیعی با بی حسی اپیدورال – بخش اول زایمان طبیعی با بی حسی اپیدورال – بخش دوم عوارض جانبی بی حسی اپیدورال در حالی که اپیدورال به طور کلی بسیار موثر است، ممکن است با برخی عوارض جانبی همراه باشد. این عوارض شامل موارد زیر می شود: - احساس درد در یک طرف بدن بعضی از زنان ممکن است…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان