صفحه آرشیو

انواع وضعیت قرارگیری جنین

جنین در داخل رحم می تواند در وضعیت بریچ (پا به پایین) یا حتی عرضی (جانبی) قرار بگیرد. وضعیت بریچ موقعیت بریچ می تواند عوارض و مشکلاتی را برای مادر و جنین ایجاد کند. در این وضعیت برای خروج جنین، کانال زایمان باید بیشتر باز شود، احتمال درهم پیچیدن پاها یا دستان جنین نیز بیشتر است. با این حال تنها 4…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان