صفحه آرشیو

انواع سردرد در کودکان

درمان سردرد کودکان خوشبختانه راههای زیادی وجود دارد تا از سردرد کودکان جلوگیری شود. تکنیک های ذکر شده باعث کاهش سردرد کودکان خواهد شد. یکی از مهمترین راهها این است که وقتی محرک های سردرد در کودکان مشخص شد، سعی کنید کودک را از این محرک ها دور نگه دارید. کمپرس سرد معمولا در کاهش سردرد های تنشی…
ادامه مطلب ...