صفحه آرشیو

القای زایمان با اکسی توسین

تحریک نوک پستان برای القای زایمان طبیعی روش تحریک نوک پستان قبل از شروع، توجه داشته باشید که تحریک نوک پستان فقط برای بارداری های طبیعی توصیه می شود و اثرات آن می تواند در اواخر بارداری شدید باشد. از طرف دیگر، احتمالا مکیدن یا ماساژ اندک سینه در اوایل بارداری منجر به زایمان نمی شود. مرحله 1:…
ادامه مطلب ...