صفحه آرشیو

التهاب گوش خارجی در کودکان

با شناخت نشانه های عفونت گوش در فرزند خود می توانید پیشگیری به موقع را انجام دهید. به تازگی ، متوجه شدم پسر 8 ماهه ام، گوش راست خود را می کشد. این کار او همراه با عصبانیت غیرمعمول است. آیا او در حال دندان درآوردن است؟ یا تازگی گوش خود را شناخته؟ یا ممکن است این نشانه ای از عفونت گوش او باشد؟ او…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان