صفحه آرشیو

افزایش تحرک اسپرم

اسپرم پدر نه تنها در بارداری شما تأثیر می گذارد ، بلکه می تواند تعیین کند که آیا بارداری شما سالم خواهد بود یا خیر. برای اطمینان از اینکه مردان هنگام تلاش برای باردار شدن در حالت مناسبی قرار دارند باید شرایط سلامتی خود را بررسی کنند. یک وزن ایده آل داشته باشید کمبود وزن یا اضافه وزن می تواند اثرات…
ادامه مطلب ...