صفحه آرشیو

احتمال بارداری در روز تخمک گذاری چند درصد است

احتمال بارداری در دوران تخمک گذاری احتمال بارداری در طی روزهای تخمک گذاری محدوده تخمک گذاری زمان اصلی و طلایی اقدام برای بارداری است. مهم نیست که مدت زمان سیکل قاعدگی چقدر است، تخمک گذاری به طور کلی حدود 14 روز قبل از عادت ماهانه بعدی فرد شروع می شود. وقتی تخمک گذاری آغاز می شود، دمای بدن حدود نیم…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان