صفحه آرشیو

آرام کردن نوزاد

استرس نوزاد این جمله را شنیده اید؟  "زمانی که مادر در خانه خوشحال نیست، هیچ کس خوشحال نیست". این گفتار درست است زیرا احساسات نوزاد، آینه احساسات شما است. نوزاد می بیند، نوزاد حس می کند. مردم می گویند که بچه ها مانند اسفنج هستند، آنها اطلاعات را از دنیای اطرافشان جمع می کنند و به سرعت یاد…
ادامه مطلب ...